Begroting 2019

Bijlage I Overzicht Formatie

Bijlage I Overzicht Formatie

2018

2019

Omschrijving

FTE

Pers.

FTE

Pers.

Griffie

2,00

3

2,00

3

Hoofdafdeling Secretaris

6,80

9

6,80

9

Hoofdafdeling Concerncontrol

5,00

5

6,00

6

Hoofdafdeling Bedrijfsvoering

32,09

32

30,80

33

Hoofdafdeling MRO

37,70

40

41,29

45

Hoofdafdeling W&I

27,32

31

29,43

32

Hoofdafdeling Dienstverlening

28,09

35

27,65

35

Bovenformatief

1,50

2

1,50

2

Totaal ambtelijk apparaat

140,50

157

145,47

165

Raadsleden

21

21

College B&W

4,80

6

5,20

6

Totaal Gewezen Wethouders

9

8

P-begroting in Euro’s:

Bijgestelde raming 2017

Werkelijk
2017

Bijgestelde raming 2018

Primaire raming
2019

Loonkosten ambtelijk personeel

9.147.593

9.072.592

9.722.351

10.732.792

Loonkosten Bestuur

798.696

792.793

808.312

857.887

Kosten gewezen wethouders

152.443

128.348

121.325

118.952

Inhuur   t.b.v. ambtelijk apparaat

1.017.292

899.972

959.517

Totaal Gemeente Stein.

11.116.024

10.893.705

11.611.505

11.709.631