Begroting 2019

Verkeer, vervoer en water

Inleiding

Het programma verkeer, vervoer en water levert een bijdrage aan twee kernwaarden uit onze strategische toekomstvisie. Het gaat dan om de kernwaarden 'een duurzame leefomgeving met unieke waarden' en 'een bereikbare en bedrijvige gemeente'. Een duurzame leefomgeving met unieke waarden hangt samen met een goede bereikbaarheid van de gemeente. Om de huidige economische ontwikkeling verder te versterken, dient de bereikbaarheid van Stein verder geoptimaliseerd te worden.

Taakvelden

Dit programma omvat de taakvelden:
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken ?

Een bedrijvige gemeente in een duurzame leefomgeving met unieke waarden hangt samen met een goede bereikbaarheid van de gemeente Stein. Door onze goede geografische ligging aan diverse snel en -waterwegen hebben wij zowel een goed woon -en leef klimaat alsmede een gunstig economisch klimaat. Om dit te behouden en te versterken wordt de bereikbaarheid van Stein verder geoptimaliseerd. Daarnaast kan binnen de veilig aan het verkeer worden deelgenomen over goed begaanbare wegen en paden voor alle soorten verkeer.

Wat gaan we er voor doen?

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 3.747

6,0 %

Baten

€ 133

0,2 %