Begroting 2019

Verkeer, vervoer en water

Parkeren

Parkeren

Parkeren bedrijventerrein BPS
In 2018 is onderzoek verricht naar de parkeersituatie op het bedrijventerrein Businesspark Stein. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn de resultaten daarvan nog niet bekend. Nadat duidelijk is wat eventuele maatregelen zijn en wat de kosten voor het treffen daarvan zijn, volgt in 2019 een raadsvoorstel.

Parkeren Steinerbos
In de directe omgeving van het Steinerbos wordt voldoende parkeergelegenheid van kwalitatief goed niveau gerealiseerd. Waar mogelijk wordt de koppeling gelegd met de optimalisatie van de padenstructuur in het openbaar deel van het Steinerbos. In 2019 wordt daarvoor een bedrag van € 180.000 in de begroting opgenomen.