Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij

      Samenwerkings-

vorm

Wat is de bijdrage aan dit programma?

GGD Zuid Limburg

GR

Het bevorderen van de gezondheid van inwoners door het tegengaan en vroegtijdig signaleren van ziekten. Daarnaast geven van voorlichting over gezonde voeding en het stimuleren van mensen tot meer beweging.

NV RWM

Privaat

Uitvoeren van de inzameling en het laten verwerken van huishoudelijk afval en het uitvoeren van opgedragen reinigingstaken van de 4 deelnemende gemeenten uit de Westelijke mijnstreek (waaronder Stein).

RUD

GR

Het verhogen van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving tegen lagere kosten in relatie tot de doelstelling duurzaamheid.