Begroting 2019

Volksgezondheid en milieu

Milieubeheer

Milieubeheer

In 2018 is onze Energievisie vastgesteld en heeft de Raad zich uitgesproken over het ambitieniveau van onze gemeente ten aanzien van de duurzaamheidsopgave. Deze energievisie vormt onze duurzaamheidsagenda voor de komende jaren. Op basis van deze agenda worden in 2019 de volgende projecten gestart:

  • Verdere implementatie van het Groene Net;
  • Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
  • Verlenging van de regeling voor de aanschaf van zonnepanelen
  • Het (stimuleren van) plaatsen van laadpalen.

Aangedragen energieprojecten zoals zonnepanelenvelden worden beoordeeld op een goede
inpasbaarheid in de omgeving.