Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Beheer overige gebouwen en gronden

Beheer overige gebouwen en gronden

De raad heeft op 21 juni 2018 het bouwkundige- en installatietechnische onderhoudsbeleid vastgesteld voor de gemeentelijke accommodaties voor een periode van 2019-2034.
Jaarlijks wordt, vooraf aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven.