Begroting 2019

Sociaal Domein

Begeleide participatie

Begeleide participatie

In 2019 zal de transformatie van Vixia, om ook in de toekomst een plek te kunnen blijven bieden aan onze inwoners die aangewezen zijn op een beschutte werkplek, verder vorm krijgen zoals beschreven in het Implementatieplan Transformatie Vixia. Beheersing en waar mogelijk vermindering van de toenemende kosten is daarbij van belang.