Begroting 2019

Sociaal Domein

Inkomensregelingen

Inkomensregelingen

In het kader van de aanpak van armoede worden de huidige inkomensregelingen geëvalueerd en waar nodig aangepast op de behoeften van de doelgroep. Daarnaast wordt de huidige inzet op schuldhulpverlening en budgetbeheer momenteel geëvalueerd met als doel meer inzet op preventie, het borgen van de gewenste kwaliteit en een efficiënt proces.