Begroting 2019

Economie

Bedrijfsloket- en regelingen

Bedrijfsloket- en regelingen

Bedrijvencontactfunctionaris
Voor bedrijvencontacten voegen we structureel meer fte (0,5fte) aan onze formatie toe. Dit moet in 2019 leiden tot meer verbinding en duurzame overlegstructuren en met onze ZZP’ers en het MKB.

Starterscentrum
Onze deelname in de vorm van een jaarlijkse bijdrage (€10.774,41) aan het Starterscentrum Limburg wordt in 2019 voortgezet.

Bedrijventeam
In de organisatie wordt voor ondernemers(aan)vragen gewerkt met een bedrijventeam. Dit multidisciplinair team heeft tot doel om sneller en efficiënter tot afhandeling van aanvragen van ondernemers te komen.