Begroting 2019

Economie

Economische promotie

Economische promotie

Centrummanagement en BIZ regeling
In samenspraak met ondernemers onderzoeken we of er behoefte is aan centrummanagement en/of gezamenlijke investering in aanvullende kwaliteit van de bedrijventerreinen. Bekostiging kan door middel van een baatbelasting, een bedrijven investeringszone en/of verhoging OZB voor bedrijven. De gemeente is bereid hier jaarlijks aan bij te dragen. Van belang is draagvlak bij ondernemers waarbij afspraken over uitgaven en de uitgangspunten van het economisch beleidsplan leidend zijn.

Toerisme
In 2019 wordt de meerjarige toeristische uitvoeringsagenda op basis van de toeristische visie opgesteld en uitgevoerd. Hiervoor is structureel € 55.000 in de begroting opgenomen. Op korte termijn zal de toeristische infrastructuur worden versterkt door middel van een integraal plan ten aanzien van bebording, routing, signing en het verbeteren van de entrees en andere strategische locaties.
Daarnaast krijgt de promotiecampagne Stein Stil Genieten een vervolg in 2019 in samenwerking met de toeristische werkgroep Maaskentj. In samenwerking met de werkgroep wordt ook de in 2018 gestarte promotie via reisbloggers “de social influencers” voortgezet. Binnen de Regio Westelijke Mijnstreek wordt samengewerkt op het gebied van de doorontwikkeling van het fietsroutenetwerk, waardoor onze regio een belangrijke schakel vormt tussen het Heuvelland en België. De fietsbrug Stein-Maasmechelen en de ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei in onze gemeente spelen hierbij een prominente rol en worden in de regionale samenwerking op deze wijze goed gepositioneerd.