Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed

In 2019 zal het project erfgoedbeleid worden afgerond. De laatste fase van het project is om het waardevolle erfgoed te beschermen in een bestemmingsplan.