Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Cultuurpresentatie, productie participatie

Cultuurpresentatie, productie participatie

Het muziekonderwijs en de cultuureducatie worden verzorgd door Artamuse. Zij ontvangen hier ieder jaar subsidie voor, en hebben deze ook voor 2019 aangevraagd.
Het voornemen was dat Artamuse op 1 januari 2015, onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen, zou fuseren met De Domijnen. Deze fusie is meerdere malen uitgesteld. Ook de laatste streeftermijn, juli 2018, is niet gehaald. Artamuse heeft het college van de gemeente Sittard-Geleen verzocht het dossier te evalueren voordat zij een nieuwe fusiedatum bepalen.
De fusie zal invloed hebben op de toekomstige besteding van de subsidie voor muziekonderwijs en cultuureducatie. Na de integratie van Artamuse, zal de subsidieaanvraag van Artamuse komen te vervallen en moet deze door De Domijnen aangevraagd worden.

Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad besloten, met ingang van 2018, jaarlijks een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor projecten op het gebied van kunst en cultuur, waarvoor geen reguliere subsidie beschikbaar is. De verdeling van dit budget voor het jaar 2019 is, conform raadsvoorstel, aan het einde van 2018 door het college vastgesteld.