Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties

De raad heeft op 21 juni 2018 het bouwkundige- en installatietechnische onderhoudsbeleid vastgesteld voor de gemeentelijke accommodaties voor een periode van 2019-2034.
De sporttechnische meerjarenbegroting is geactualiseerd voor de periode 2015-2029.
Jaarlijks wordt, vooraf aan de uitvoering, beoordeeld of de geplande werkzaamheden noodzakelijk zijn dan wel dat deze kunnen worden uitgesteld of doorgeschoven.

In 2018 zijn de kaders voor het nieuwe accommodatiebeleid vastgesteld voor alle gemeentelijke accommodaties. Naar verwachting wordt het nieuwe accommodatiebeleid in de eerste helft van 2019 vastgesteld na een interactief proces met onze inwoners en verenigingen.