Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Belastingen

Belastingen

Dit subtaakveld betreft de belastingen OZB en hondenbelasting.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

OZB niet-woningen

1.605

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

OZB woningen

3.568

3.622

3.622

3.622

3.622

3.622

Belastingen overig

21

41

71

71

71

71

Totaal

5.193

5.349

5.378

5.378

5.378

5.378