Begroting 2019

Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij

      Samenwerkings-

vorm

Wat is de bijdrage aan dit programma?

BsGW

GR

Het een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement halen uit samenwerking tussen lokale overheden op gebied van belastingheffing en- inning.

BNG

Privaat

Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Enexis Holding

Privaat

Het genereren van extra inkomsten voor de gemeente uit eventueel verkregen dividend.

Waterleidingmaatschappij Limburg NV

Privaat