Begroting 2019

Sociaal Domein

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Relatie verbonden partij met realisatie programma

Verbonden partij

      Samenwerkings-

vorm

Wat is de bijdrage aan dit programma?

Vixia

GR

Het versterken van de lokale economie door het uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

Omnibuzz

GR

Het zorgdragen voor het vervoer van klanten met een beperking die een beroep kunnen doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking bevorderd.