Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Verloop reserves

 Verloop reserves

 

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Algemene reserve

18.504

39

7.206

11.336

156

803

10.690

0

403

10.287

0

403

9.884

0

403

9.481

Reserve knelpunten gemeentelijke huisvesting

1.429

0

49

1.380

0

49

1.331

0

49

1.281

0

49

1.232

0

49

1.183

Reserve afk. geld. steun woonw. standpl.

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve uitbreiding sporthal Stein

184

0

20

163

0

20

143

0

20

123

0

20

102

0

20

82

Reserve Mergelakker

185

0

17

168

0

17

152

0

17

135

0

17

118

0

17

101

Reserve nieuwbouw IKC de Triviant

300

0

68

233

0

26

207

0

26

182

0

26

156

0

26

130

Reserve Maaslandcentrum

176

0

20

156

0

20

137

0

20

117

0

20

98

0

20

78

Reserve MFC Stein

238

0

7

231

0

7

224

0

7

218

0

7

211

0

7

204

Reserve egalisatie afval

817

0

339

478

0

0

478

0

0

478

0

0

478

0

0

478

Reserve krimp

1.474

48

546

975

48

247

776

48

119

706

0

0

706

0

0

706

Reserve incidentele investeringen 

1.414

0

135

1.279

0

126

1.153

0

95

1.058

0

77

981

0

77

904

Reserve archeologisch museum

123

0

8

116

0

8

108

0

8

100

0

8

92

0

8

85

Reserve sociaal domein

5.579

2.299

3.632

4.245

2.125

3.368

3.002

2.557

3.656

1.903

2.826

3.800

928

2.975

3.900

2

Reserve stationsomgeving

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Reserve fietsbrug Meers

961

0

75

886

0

0

886

0

0

886

0

0

886

0

0

886

Reserve bijdrage LED

229

0

76

154

0

76

78

0

76

3

0

0

3

0

0

3

Reserve MFC Regiofonds 

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

0

0

290

Reserve bouwgrondexploitaties (BGE)

198

0

132

66

0

65

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

Reserve renovatie brug Urmond

0

2.000

0

2.000

0

0

2.000

0

0

2.000

0

0

2.000

0

0

2.000

Reserve doorontwikkelingsbudget

0

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Reserve pilots duurzaamheid

0

1.000

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

1.000

Reserve invoeringomgevingswet

0

500

0

500

0

0

500

0

0

500

0

0

500

0

0

500

Totaal

33.100

6.885

12.328

27.657

2.329

4.830

25.155

2.604

4.494

23.266

2.826

4.426

21.665

2.975

4.526

20.113

Middels onderstaand overzicht worden de mutaties in de Algemene reserve toegelicht.

Mutaties algemene reserve

Rekening

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

Doorgeschoven posten

-700

-612

Upgraden begraafplaatsen

-445

0

Normalisatie woonwagenlokaties

-50

Jaarrekening resultaat 2017

2.008

Look en feel

-50

Treasurystatuut Vixia

-1.222

Vormen bestemmingsreserve renovatie brug Urmond

-2.000

Vormen bestemmingsreserve doorontwikkelingsbudget

-1.000

Vormen bestemmingsreserve pilots duurzaamheid

-1.000

Vormen bestemmingsreserve invoering omgevingswet

-500

Werkbudget klimaatsysteem gemeentehuis

-300

Uitvoering cultuur en recreatie

-375

Steinerbos buffer

-400

Mutaties algemene reserve algemene dekkingsmiddelen

863

-6.734

-775

Winst grondexploitaties Centrumplan / Mergelakker

105

129

-28

Achter de Hegge

-562

156

Mutaties algemene reserve grondexploitaties

105

-433

128

Totaal mutaties algemene reserve

968

-7.167

-647