Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Verloop voorzieningen

 Verloop voorzieningen

 

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

Storting

Onttrekking

Stand

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

31-dec

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2022

2022

2022

Voorzieningen dubieuze vorderingen woonwagenbewoners

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

Voorziening groot onderhoud  gem huizen en fanfarezalen

142

31

4

170

0

0

170

0

0

170

0

0

170

0

0

170

Voorzieningen verwachte verliezen  gondexploitaties

0

445

0

445

0

445

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening onderh. Kunstwerk en viaduct.

140

31

107

65

31

27

69

43

53

59

43

40

61

43

13

91

Voorziening kleine monumenten

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

2

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

879

32

32

879

32

32

879

32

32

879

32

32

879

32

32

879

Voorziening planschades

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

0

0

16

Voorziening dubieuze debiteuren

138

0

0

138

0

0

138

0

0

138

0

0

138

0

0

138

Voorziening pensioenvoorziening (oud) wethouders

1.226

30

41

1.215

30

41

1.204

30

41

1.193

30

41

1.182

30

41

1.171

Voorziening groot onderhoud wegen

107

627

636

98

627

684

41

627

617

51

627

616

62

625

611

76

Voorziening (groot) bouwkundig onderhoud BOP

1.097

404

323

1.178

496

682

992

496

47

1.441

496

243

1.694

496

250

1.940

Voorziening vordering verkoop vennootschap 

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

0

0

42

Voorziening wachtgeldverplichtingen

24

0

10

14

0

10

4

0

4

0

0

0

0

0

0

0

Voorziening groot sporttechnisch onderhoud

255

74

103

226

74

60

241

74

135

180

74

65

189

74

65

199

Voorziening wethouderuitkeringen

579

106

124

562

0

115

446

0

87

359

0

62

297

0

62

235

Voorziening riool (cf art 44 lid 2 BBV)

747

0

369

378

0

0

378

0

0

378

0

0

378

0

0

378

Voorziening boventallige medewerkers

107

0

54

53

0

54

-1

0

0

-1

0

0

-1

0

0

-1

Voorziening Geldlening Steinerbos BV

299

0

0

299

0

0

299

0

0

299

0

0

299

0

0

299

Totaal

5.805

1.781

1.802

5.784

1.290

2.149

4.925

1.302

1.016

5.210

1.302

1.099

5.413

1.300

1.074

5.639