Begroting 2019

Lokale heffingen

Lokale heffingen

Lokale heffingen

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De gemeente Stein kent de volgende niet bestedingsgebonden heffingen.

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenraming

(x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Hondenbelasting

208

212

212

212

212

212

OZB niet woningen

1.605

1.685

1.685

1.685

1.685

1.685

OZB woningen

3.568

3.622

3.622

3.622

3.622

3.622

OZB-eigenaren

0

0

0

0

0

0

Toeristenbelasting

128

124

124

124

124

124

Totaal

5.509

5.643

5.643

5.643

5.643

5.643