Begroting 2019

Lokale heffingen

Leges

Leges

Titel 1 – Algemene dienstverlening

We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.

Titel 1 :
Algemene dienstverlening

 lasten 

 baten 

kosten
dekking

Burgerlijke stand

             49.450

              36.350

74%

Reisdocumenten

          44.355

           33.318

75%

Rijbewijzen

              123.019

111.000

90%

Verstrekkingen uit gemeentelijke basisregistaties

              29.863

              25.000

84%

Kansspelen

                2.182

                1.250

57%

Verkeer en Vervoer

              19.380

                4.000

21%

Diversen

                6.065

                3.475

57%

Totaal

274.314

214.393

78%

Titel 2 – Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevingsvergunning.

Titel 2 :
Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgevings-vergunningen

lasten

baten

kosten
dekking

Omgevingsvergunningen

           346.331

           277.000

80%

Totaal

346.331

277.000

80%

Binnen titel 2 wordt dus grofweg 80% van de kosten gedekt door baten. De leges in titel 2 zijn aldus niet 100% kostendekkend. De afgelopen jaren zien we dat de kostendekkendheid onder druk is komen te staan vanwege ontwikkelingen op de markt en op het gebied van wetgeving.

Titel 3 – Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Titel 3 vormt een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Onze tarieven zijn hier niet kostendekkend, de mate van kostendekkendheid ligt rond de 57%.  

Titel 3 :
Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnen

lasten

baten

kosten
dekking

Horeca

              10.777

                6.175

57%

Organiseren van evenementen of markten

             13.743

                7.875

57%

Brandveiligheidsverordeningen

                2.138

                1.225

57%

Totaal

26.658

15.275

57%