Begroting 2019

Lokale heffingen

Vergelijking regionaal

Vergelijking regionaal

In onderstaande tabel zijn de gegevens over de woonlasten 2018 van de 4 gemeenten van de Westelijke Mijnstreek opgenomen. De cijfers zijn afkomstig uit het belastingoverzicht 2017 dat door de provincie Limburg in maart 2017 is gepubliceerd.

Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden met een eigen woning met een gemiddelde WOZ-waarde:

Gemeentelijke woonlasten

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

OZB

Gemiddelde WOZ-waarde

194.523

193.122

203.127

166.081

Tarief eigenaren woningen

0,1642%

0,1546%

0,1545%

0,1873%

Tarief eigenaren niet-woningen

0,3201%

0,3175%

0,2489%

0,5098%

Tarief gebruikers niet-woningen

0,2693%

0,2546%

0,2812%

0,3902%

OZB aanslag eigenaar

319,41

298,57

313,83

311,07

Afvalstoffenheffing

Tarief vastrecht

133,11

76,95

110,00

152,55

Tarief per kg restafval

0,26

0,26

0,26

0,26

Tarief per kg groenafval

0,10

0,10

0,10

0,10

Tarief per lediging

0,80

0,80

0,80

0,80

DIFTAR

86,00

93,95

93,60

83,94

Aanslag afvalstoffenheffing

219,12

170,90

203,60

236,49

Rioolheffing

rioolheffing eigenaar

229,18

213,47

179,20

rioolheffing gebruiker

282,30

Aanslag rioolheffing

229,18

213,47

282,30

179,20

Totale woonlasten

767,71

682,94

799,73

726,76

Gemiddelde woonlasten van een 4-persoons huishouden in een huurwoning

Gemeentelijke woonlasten

Stein

Beek

Schinnen

Sittard-Geleen

Afvalstoffenheffing

Tarief vastrecht

133,11

76,95

110,00

152,55

Tarief per kg restafval

0,26

0,26

0,26

0,26

Tarief per kg groenafval

0,10

0,10

0,10

0,10

Tarief per lediging

0,80

0,80

0,80

0,80

DIFTAR

86,00

93,95

93,60

83,94

Aanslag afvalstoffenheffing

219,12

170,90

203,60

236,49

Rioolheffing

rioolheffing gebruiker

-

-

282,30

-

Aanslag rioolhegffing

-

-

282,30

-

Totale woonlasten

 219.12

170,90

485,90

236,49