Begroting 2019

Financiering

Kasbeheer

Kasbeheer

Voor het beheer van de financiële middelen houdt de gemeente Stein een rekening courant aan bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank. De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) fungeert als huisbankier. Met deze bank is een rentecompensabel stelsel overeengekomen. Dit wil zeggen dat overschotten en tekorten op de verschillende bankrekeningen als een geheel worden gezien en hierop de renteberekening wordt gebaseerd.  Ook het afromen van overtollige middelen naar de schatkist verloopt via de BNG.