Begroting 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats in het kader van wonen, werken en recreëren. Hiervoor is de openbare ruimte ingericht met kapitaalgoederen (infrastructuur). De kapitaalgoederen worden onderhouden en tijdig vervangen. De door de raad gewenste kwaliteit van de kapitaalgoederen is vastgesteld in beleidskaders. De vastgestelde beleidskaders zijn daarna, door het college, vertaald in beheerplannen waarin de kosten voor vervanging en onderhoud zijn opgenomen. De beheerplannen worden verwerkt in de begroting.
De volgende kapitaalgoederen zijn in deze paragraaf opgenomen:

  • gebouwen en overige accommodaties
  • wegen
  • openbare verlichting
  • bruggen
  • rioleringen
  • groen