Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Automatisering

Automatisering

Automatisering zal ondersteunen bij de diverse projecten binnen de organisatie en zich inzetten in het verder verbeteren van de informatievoorziening. Verder zal automatisering verder gaan met het doorontwikkelen van het zaakgericht werken binnen de organisatie.