Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Communicatie

Communicatie

In 2018 is een communicatie beleidsplan ontwikkeld. Het beoogde doel is in de periode 2018 - 2022 een sterke communicatieve organisatie neer te zetten. Besluitvorming zal hierover nog in 2018 plaatsvinden. Invoering en uitvoering zal eventueel vanaf 2019 plaatsvinden.