Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Formatieontwikkeling ambtelijk personeel

Formatieontwikkeling ambtelijk personeel

Indien formatieontwikkeling aan de orde is of de formatie wijzigt, als gevolg van het uitvoering geven aan het coalitieakkoord, zullen wij uw raad op de hiervoor bestemde momenten nader informeren.