Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

In de achterliggende jaren is de organisatie getransformeerd naar een professionele, resultaatgerichte, klantgerichte en faciliterende organisatie. Er is intensief aandacht geweest en vorm gegeven aan de hierbij gewenste organisatiecultuur.
Voor 2019 zal de verdere doorontwikkeling van de organisatie centraal staan.