Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Garantiebanen

Garantiebanen

De verwachting is dat de opgave voor de garantiebanen volledig gerealiseerd kan worden door vaste formatieplaatsen bij de Algemene Dienst voor doorstromers vanuit het project ‘Stein Schoon’. De werkzaamheden in het kader van dit project, passen echter niet bij alle personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een garantiebaan. Daarom zal voor de periode 2018-
2023, naast doorstroom uit Stein Schoon, ook gekeken worden naar andere mogelijkheden om aan de banenafspraak te voldoen, waarbij de persoonskenmerken uitgangspunt vormen voor de banen.
Vanaf 2019 worden ook ondernemers in onze gemeente actief gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid in het kader van de banenafspraak te nemen. Tijdens de denktanks/ondernemersbijeenkomsten worden ondernemers geïnformeerd over onze eigen ervaringen met de doelgroep en de invulling van de taakstelling. Ook worden ze geïnformeerd over de ondersteuning die we hier als gemeente bij kunnen bieden.