Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Financien

FinancienFinanciën

In 2019 worden de P&C producten online verder doorontwikkeld. Eind 2019 zijn de Begroting 2019-2022 alsmede de Berap-I en II (slotwijziging) online beschikbaar.
De gemeenteraad wordt verder geïnformeerd hoe zij hun rol als "kaderstellend" orgaan ook online kan bewerkstelligen.
De verplichtingenadministratie wordt begin 2019 uitgerold binnen de organisatie.