Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Uitgangspunten personeelskosten

Uitgangspunten personeelskosten

De Cao voor het ambtelijk personeel heeft een looptijd tot 1 januari 2019.  In de begroting 2019 is rekening gehouden met een jaarlijkse loonstijging van 2%. Zodra de loonafspraken van de in 2019 nog af te sluiten Cao definitief zijn, zullen wij uw raad op het hiervoor bestemde moment informeren.