Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Zowel de doorontwikkeling van de organisatie als de uitvoering van het coalitieprogramma zullen hun weerslag vinden in de bedrijfsvoering binnen de afdelingsplannen en outputplanning.
Het opleidingsbudget is met ingang van 2019 structureel verhoogd met € 50.000. Enerzijds als gevolg van de stijgende kosten van opleidingstrajecten maar ook vanuit de wens van de gemeente Stein om verder door te ontwikkelen naar een professionele en klant- en resultaatgerichte organisatie.