Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Facilitaire zaken

Facilitaire zaken

Het verder digitaliseren van het archief zal ook in 2019 een belangrijk aandachtspunt blijven. Het uIteindelijke doel zal zijn om compleet digitaal te gaan werken.