Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Indicatoren personeelsbeleid

Indicatoren personeelsbeleid

Omschrijving

Rekening 2017

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

verzuimpercentage

6,63%

4,5%

4,5%

4,5%

4,5%

Omschrijving

Rekening 2017

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

stageplaatsen

9

10

10

10

10

Omschrijving

Rekening 2017

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

werkervaringsplaatsen

8

10

10

10

10