Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Inkoop

Inkoop

Er wordt buiten het adviseren over en begeleiden van aanbestedingen, nog meer nadruk gelegd op het registreren en plannen van aanbestedingen in een inkoopjaarplan. Het inkoopjaarplan wordt als dynamisch plan per kwartaal bijgehouden, om inzicht te verkrijgen in de aanbestedingen die niet rechtstreeks vanuit de outputplanning te distilleren zijn.
Er zijn structurele inkoopvoordelen gerealiseerd op de tarieven van de juridische dienstverlening, die in 2019 en verder zullen doorwerken.
Verder is de interne controle op het inkoopproces geïntensiveerd en zal dit steeds verder aangescherpt worden.
Ook wordt vanwege het ingaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2019 veel aandacht besteed aan het opstellen en screenen van verwerkers- en uitwisselingsovereenkomsten met leveranciers.